Ba cây

1.  Giới thiệu

       Game ba cây sử dụng bộ bài gồm 36 lá (là bộ bài 52 lá thông thường bỏ đi các lá bài 10, J, Q, K). Game được chơi theo hình thức chơi chương theo bàn từ 2-8 người, một người đứng ra làm chương(nhà cái), tất cả người chơi sẽ so sánh bài với chương, bài cao hơn chương sẽ thắng, thấp hơn chương sẽ thua.

2.  Quy tắc xác định thắng thua

       Bài cao hơn là bài có điểm cao hơn. Điểm của bài là phần lẻ khi chia cho 10 của tổng điểm 3 lá bài. Quy ước: nếu phần lẻ bằng 0 thì điểm sẽ bằng 10.

       Trường hợp điểm bằng nhau sẽ so sánh đến chất theo thứ tự (Rô♦> Cơ♥> Tép♣> Bích♠ ), nếu chất giống nhau sẽ tiếp tục so sánh đến điểm của lá có chất to nhất theo thứ tự (9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > A).

       Đặc biệt: A♦ to nhất. Còn A♥, A ♣, A♠ thì vẫn tính nhỏ hơn 2.

3.  Các kiểu chơi

       Chơi chương:Người chơi đặt cược ở đầu ván, người cầm chương không được cược  bàn. Hết thời gian đặt cược thì so bài với nhà chương. Nếu thắng chương sẽ nhận được số tiền mình vừa đặt cược và ngược lại. Nếu chương thắng thì được ăn tất các nhà đặt cược và ngược lại.

       Đánh biên: Thách thức với người chơi bất kỳ một mức cược, người cầm chương không được cược biên. Trong ván đó nếu điểm của bạn cao hơn điểm của người đó thì bạn thắng ngược lại bạn sẽ thua.

       Góp gà:Người chơi góp gà ở đầu ván. Kết thúc ván so bài với tất cả các nhà góp gà. Ai cao điểm nhất sẽ thắng sẽ nhận được tổng số tiền mà các nhà góp gà. Nếu thua  thì bị trừ đi số tiền mình đã góp gà.

4.  Cơ chế làm chương

Khi bắt đầu một bàn, chủ bàn (người vào bàn đầu tiên) nếu thoả mãn điều kiện sẽ được làm chương.

Trong thời gian diễn ra ván chơi, nếu người chơi được 10 điểm, người chơi được quyền cướp chương. Người chơi có thể chọn nhận chương hoặc bán chương. Quy tắc nhận chương như sau:

       Nếu người chơi đảm bảo thoả mãn điều kiện làm chương theo quy định, người chơi sẽ được chuyển chương, nếu không người làm chương cũ nếu thoả mãn điều kiện làm chương vẫn được tiếp tục làm chương.

       Có nhiều hơn một người được 10 điểm trong ván, hệ thống sẽ chuyển chương cho người đủ điều kiện làm chương và có điểm cao hơn.

Quy tắc bán chương:

Khi 1 người chơi được cướp được chương, người chơi đó được quyền lựa chọn: nhận chương và bán chương. Khi người chơi chọn bán chương, trong bàn chơi ai đủ điều kiện làm chương sẽ được quyền lựa chọn mua chương. Người mua chương đầu tiên sẽ được quyền làm chương. Sau 1 khoảng thời gian, nếu không ai mua chương, người chơi đó sẽ phải nhận chương.