Mậu Binh

1.  Các lá bài

Binh dùng bộ bài 52 lá, mỗi người chơi sẽ được chia 13 lá sắp xếp sao cho thành 3 chi. Chi ở đầu có 3 lá bài, chi ở giữa có 5 lá, chi ở cuối có 5 lá bài

Người chơi phải sắp xếp sao cho chi ở cuối (chi 1)> chi ở giữa (chi 2)> chi ở đầu (chi 3). Nếu bài không sắp theo thứ tự này  thì bài sẽ bị Lủng (Binh Lủng)

Người chơi có 1 khoảng thời gian binh bài. Hết thời gian binh bài thì hạ bài xuống và so bài từng  chi với nhau

So bài: So chi 1 (5 lá ở vị trí cuối) trước, sau đó đến so chi 2, sau cùng là so chi 3(ở đầu 3 lá). Trong mỗi chi so  bài, bài user thắng bài user đối phương thì gọi là thắng chi

Thua Sập hầm: thua hết cả 3 chi đối phương

Thắng Sập hầm: thắng cả 3 chi đối với 1 người chơi thì gọi là Thắng Sập hầm người đó

2.  Xếp bài

2.1.  Các thuật ngữ cơ bản

Mậu thầu: Không có liên kết các lá bài

Đôi: Chỉ có 2 lá bài đồng số

Thú: Có 2 bộ đôi

Sám chi ( Sám cô ): chỉ có 1 bộ 3 lá đồng số (3 lá đồng số)

Sảnh: Dây 5 lá liên tiếp không đồng chất

Thùng: Dây 5 lá không liên tiếp đồng chất

Cù lũ: Có 1 bộ 3 lá đồng số và 1 bộ 2 lá đồng số

Thùng phá sảnh: Dây 5 lá liên tiếp đồng chất

Giá trị bài ở chi 3 chỉ áp dụng:  Mậu thầu, Đôi, Sám cô, Thùng (trong trường hợp 3 thùng), Sảnh (trong trường hợp 3 sảnh

2.2.  Các trường hợp mậu binh tới trắng( được sắp xếp từ lớn xuống nhỏ dần)

Rồng cuốn: 13 lá từ 2 đến át đồng chất. Thắng 26 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua.

Sảnh rồng: 13 lá từ 2 đến át không đồng chất. Thắng 26 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua.

5 đôi 1 sám:  bài có 5 đôi và 1 sám cô. Thắng 8 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

Lục phế bôn: Bài có 6 đôi và 1 lá lẻ. Thắng 6 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

3 thùng: 3 chi mỗi chi 1 thùng. Thắng 6 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

3 sảnh: 3 chi mỗi chi 1 sảnh. Thắng 6 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

2.3.  So chi

Thùng phá sảnh:

       Chi 1: Thắng 5 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

       Chi 2: Thắng 10 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

Tứ quý:

      Chi 1: Thắng 4 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

      Chi 2: Thắng 8 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

Cù lũ: chi 2: Thắng 2 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

Sám cô: chi 3: Thắng 3 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

Các trường hợp so chi còn lại: Thắng 1 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

Thắng sập hầm: Thắng 5 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua

Thắng binh lủng: Thắng 3 lần tiền cược/ 1 người  chơi thua .Người thua bị trừ bằng số tiền người thắng bao nhiêu lần tiền cược .