Phỏm

1.  Các lá bài

Phỏm dùng bộ bài 52 lá, chơi từ 2 đến 4 người. Mỗi người được chia 9 lá bài, riêng người đánh đầu tiên chia 10 lá bài, những lá bài dư còn lại của bộ bài đặt giữa bàn gọi là Nọc

Người đi đầu tiên (có 10 lá bài) đánh ra 1 lá bài rác trên tay của mình

Người kế tiếp có thể ăn lá bài đó nếu hợp với bài trên tay của mình thành 1 phỏm hoặc không có bài để ăn hoặc không muốn ăn lá bài rác người tay trên đánh ra thì phải rút 1 lá  từ bộ bài đặt ở giữa bàn.


2.  Các thuật ngữ

Rác: Những lá bài không nằm trong Phỏm gọi là "Rác"

Phỏm: là bộ có từ 3 quân bài trở lên, có thể cùng chất có điểm liên tiếp nhau hoặc khác chất nhưng có cùng số điểm.

Móm: đến khi kết thúc ván, hạ bài không có phỏm gọi là móm.

Ù: khi tất cả bài trên tay đều nằm trong phỏm, không có bài rác.

Ù khan: Khi người chia chia bài xong tất cả các quân bài của user không phải là cạ.

Ù tròn: Tồng các phỏm tròn 10 lá

Ù đền:

       Người ù ăn 3 lá của 1 người

       Khi tái lượt mà người chơi vẫn ăn được cây dẫn đến ù. Thì người để cho ăn khi tái lượt phải chịu đền ù cho cả làng.

Ăn bài: ở mỗi lượt đánh cuối, mỗi lần ăn bài của người đánh trước bạn để tạo thành phỏm được gọi là ăn bài.

Tái lượt: sau khi đã hạ bài, nếu có người ăn bài thì các quân bài đã đánh sẽ được chuyển chỗ nên bạn được đánh thêm lượt nữa.

Gửi bài: khi đến lượt cuối, nếu bài trên tay có thể kết hợp với bộ (phỏm) của những người đã hạ bài thì có thể gửi lá bài đó vào bộ (phỏm) của họ, lá bài này sẽ không bị tính điểm ở cuối ván.


3.  Tính điểm
3.1.   Ăn cây

Trừ điểm trực tiếp vào người bị ăn:

       Ăn cây chốt: được 4 lần tiền cược

       Ăn cây lần 1: được 1 lần tiền cược hoặc 4 lần tiền cược (quân chốt)

       Ăn cây lần 2: được 2 lần tiền cược hoặc 4 lần tiền cược (quân chốt)

      Ăn cây lần 3: tiền ù đền + [được 3 lần tiền cược hoặc 4 lần tiền cược (quân chốt)]


3.2.  Móm

Bị trừ 4 lần tiền cược (nếu có người ù thì là 5, nếu là bị ù đền thì chịu hết)

Nếu cả làng bị móm: thì xác định nhất, nhì, ba, bét theo thứ tự lượt hạ bài


3.3.  Ù

Ù, ù khan: ăn mỗi nhà 5 lần tiền cược

Ù tròn: ăn mỗi nhà 10 lần tiền cược

Trường hợp khi mới chia bài xong, có nhiều người ù/ù khan/ù tròn thì xác định người ù đầu tiên và duy nhất


3.4.  Ù đền

Người chơi bị người chơi khác ăn 3 lá, bị phạt phải trả toàn bộ cho người chiến thắng thay cho cả làng

Khi người ăn cây chốt trong vòng hạ rồi sau đó để có 1 người khác tái phỏm và ù. Người ăn cây chốt cuối cùng (trừ bản thân người ù) cũng sẽ bị ù đền.


3.5.   Khi không có người ù

Tính điểm: tổng số điểm các quân bài còn lại trên tay người chơi, điểm càng thấp thì xếp hạng càng cao, trường hợp 2 người cùng điểm, ai hạ bài trước thì xếp hạng cao hơn

Người chơi bị móm: bị trừ 4 lần tiền cược. Nếu cả làng cùng móm thì cả làng hòa

Người chơi về nhì: bị trừ 1 lần tiền cược

Người chơi về ba: bị trừ 2 lần tiền cược

Người chơi về tư: bị trừ 3 lần tiền cược

Người về nhất: bằng tổng phần trừ trên của 3 người chơi.