Tiến lên miền nam

1.  Các lá bài

Tiến lên sử dụng bộ bài gồm 52 lá.Mỗi quân bài gồm 2 phần là số và chất (Ví dụ: quân 5 ♥ có số là 5 và chất là cơ).

Thứ tự các lá bài là: 2 > A > K > Q > J > 10> 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3.

Bộ bài có 4 nước: ♥ cơ > ♦ rô > ♣ tép > ♠ bích.Vì vậy:

2 ♥ là lớn nhất

3 ♠ bích là nhỏ nhất

10 ♠ (mười bích) lớn hơn lá 9 ♥ (chín cơ).

2.  Chia bài

Một bộ bài tiêu chuẩn (52 lá) được chia đều cho bốn người chơi, mỗi người 13 lá bài (trường hợp chơi không đủ 4 người thì mỗi người cũng chỉ được nhận 13 lá, các lá còn dư được để riêng ra). Người chia bài sẽ được chọn random. Thông thường, bài được chia theo ngược chiều kim đồng hồ, người chia bài nhận lá bài đầu tiên.

3.  Những kết hợp đặc biệt

Tứ quý: 4 quân bài cùng giá trị như nhau.

3 Đôi thông: 6 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 3 đôi. chặt một "heo", chặt được 3 đôi thông nhỏ hơn(nhưng phải theo vòng)

4 Đôi thông: 8 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 4 đôi. chặt một “heo”, đôi "heo", chặt được 3 đôi thông, chặt được tứ quý(có thể không cần theo vòng)

5 Đôi thông: 10 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 5 đôi. Mở bài ra và tới trắng

6 Đôi thông: 12 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 6 đôi. Mở bài ra và tới trắng

4.  Luật chơi

Số người chơi tối đa là 4 người chơi và tối thiểu 2 người chơi (Solo) được chia đều mỗi người 13 lá bài ngẫu nhiên.

4.1.  Tới trắng

Tới trắng: Là trường hợp thắng đặc biệt không cần đánh

       Có tứ 2

       5 đôi thông liên tiêp

       6 đôi thông liên tiếp

       6 đôi thông bất kỳ

       Tứ 3

       3 đôi thông có 3 bích

       12/13 lá cùng màu (Đồng chất)

4.2.  Thua “Cóng”

Thua cóng : là người chơi không đánh đi được lá bài nào.

      "Cóng" 1 nhà (một người bị "cóng"): thì nhà bị cóng đền cóng cho nhà thắng.

      "Cóng" 2 nhà: thì 2 nhà bị cóng đền cóng nhà thắng

      "Cóng" 3 nhà: lúc này cả 3 nhà đền cóng cho nhà thắng

Người thua cóng sẽ bị phạt = 13 lá bài x 2 lần mức cược + tiền phạt lá bài đặc biệt/bộ bài đặc biệt

4.3.  Chặt

3 đôi thông được chặt: một 2 , hoặc 3 đôi thông nhỏ hơn.

Tứ quý được chặt:một 2, đôi 2, 3 đôi thông bất kì, tứ quý nhỏ hơn

4 đôi thông được chặt: một 2, đôi 2, 3 đôi thông, tứ quý, 4 đôi thông nhỏ hơn.

2 tứ quý chặt đôi 2

Tiền phạt:

       Tứ quý phạt tứ quý: 1 lần tiền cược

       Tứ quý phạt 2: 2 lần tiền cược

       Tứ quý phạt đôi 2:  4 lần tiền cược

       Tứ quý phạt 3 đôi thông: 2 lần tiền cược

       3 đôi thông phạt 2:  2 lần tiền cược

       3 đôi thông phạt 3 đôi thông thấp hơn: 1 lần tiền cược

       4 đôi thông phạt 2:  3 lần tiền cược

       4 đôi thông phạt 3 đôi thông: 2 lần tiền cược

       4 đôi thông phạt 4 đôi thông thấp hơn: 1 lần tiền cược

       4 đôi thông phạt đôi 2: 6 lần tiền cược

4.4.  Thối

Thối 2: Là người về bét vẫn còn 2:

       Thối 2 bích = 2 lần tiền cược

       Thối 2 nhép = 2 lần tiền cược

       Thối 2 rô = 4 lần tiền cược

       Thối 2 cơ = 4 lần tiền cược

Thối tứ quý: 6 lần tiền cược

Thối 3 đôi thông: 5 lần tiền cược

Thối 4 đôi thông: 12 lần tiền cược

Nếu A phạt B, C phạt B thì B bị gấp 2 lần tiền phạt = Phạt A + Phạt B để đền cho C

Đút 3 Bích: người đánh hết bài 3 bích cuối cùng. thì người còn lại bị phạt = số lá bài x 2 lần cược + tiền phạt quân bài đặc biệt/bộ bài đặc biệt     

       Thối 2 bích trường hợp đút 3 bích = 3 lần tiền cược

       Thối 2 tép trường hợp đút 3 bích = 4 lần tiền cược

       Thối 2 rô trường hợp đút 3 bích = 5 lần tiền cược

       Thối 2 cơ trường hợp đút 3 bích = 6 lần tiền cược

Người thắng: người đánh hết số lá bài trên tay đầu tiên trừ các trường hợp đặc biệt thắng.

Người thua: Đếm tổng số lá bài còn lại x mức cược + lá bài đặc biệt hoặc bộ đặc biệt thối.

Thua tới trắng là phải trả tiền = số lá bài x2 so với mức cược bàn. không bao lá bài hoặc bộ bài đặc biệt = 13x2 x mức cược